Part of Slepp's ProjectsPastebinTURLImagebinFilebin
Feedback -- English French German Japanese
Create Upload Newest Tools Donate

Advertising

Ali Engin Musaolu
2008年 2月 3日 日曜日 19:52:29 MDT 

 1. #!/usr/bin/python
 2. # -*- coding: windows-1254; -*-
 3.  
 4. import re
 5. import urllib
 6. import urllib2
 7. import httplib
 8.  
 9. # ALFABE listesini, size uygun olan sekilde degistiriniz. Asagida birkac ornek yer almaktadır.
 10. # Sadece 'j' ile başlayan kelimeleri içeren sozluk olusturmak icin
 11. # ilk deneme icin bunu kullanın cunku 'j' ile baslayan fazla kelime yok ve hemen sonucu gorebilirsiniz
 12. ALFABE    = ['j']
 13.  
 14. # Bütün sozlugu olusturmak icin listeye butun harfleri ekleyin
 15. #ALFABE  = ['a', 'b', 'c','ç','d','e','f','g','h','ı','i','j','k','l','m','n','o','ö','p','r','s','ş','t','u','ü','v','y','z']
 16. # 'b', 'h' ve 'v' ile baslayan kelimelerden olusan bir sozluk olusturmak icin
 17. #ALFABE  = ['b', 'h','v']
 18. # Baslangicinda 'bilgi' ve 'bilim' gecen kelimelerden olusan bir sozluk olusturmak icin
 19. #ALFABE  = ['bilgi', 'bilim']
 20.  
 21.  
 22. DOSYA_KILAVUZ   = 'tdk_imla_kilavuzu'
 23. DOSYA_SOZLUK    = 'tdk_sozluk'
 24. SITE_KILAVUZ    = 'http://tdk.org.tr/yazim/default.asp'
 25. SITE_SOZLUK     = 'http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.asp'
 26.  
 27.  
 28.  
 29. # ---------------------------------------------------------------
 30. # bu fonksiyon, mevcut bir kilavuz dosyasi varsa icerigini bosaltir
 31. def kilavuz_dosyasini_hazirla(dosya_adi):
 32.         dosya = open(dosya_adi, 'w')
 33.         dosya.write('')
 34.         dosya.close()
 35.  
 36.  
 37.  
 38. # ---------------------------------------------------------------
 39. # kelime listesini alan fonksiyon
 40. def kelime_listesini_al(site, harf):
 41.         AZAMI_HATA_SINIRI       = 5
 42.         sayac_sayfa          = 0
 43.         sayac_hata            = 0
 44.         sablon_kelimeler        = re.compile('(<center><table border=3 ><tr></tr><tr>)(.*)(</tr></table>)', re.IGNORECASE)
 45.         sablon_sonraki    = re.compile('Sonraki 48 söz >>')
 46.         devami_var            = True
 47.         ham_liste              = ""
 48.  
 49.         print  '\n### ', harf, ' ### \n'
 50.         while devami_var:
 51.                 parametre       = urllib.urlencode({'B1': 'Sonraki 48 söz >>', 'soz': harf, 'page': sayac_sayfa})
 52.                 istek      = urllib2.Request(site, parametre)
 53.  
 54.                 try:
 55.                         bag     = urllib2.urlopen(istek)
 56.                 except IOError:
 57.                         sayac_hata += 1
 58.                 else:
 59.                         ham_metin = bag.read()
 60.                         bag.close
 61.  
 62.                         gruplar = sablon_kelimeler.search(ham_metin)
 63.                         if gruplar:
 64.                                 print harf, ' ', sayac_sayfa + 1
 65.                                 ham_liste = ham_liste + gruplar.group(2)
 66.                                
 67.                                 if sablon_sonraki.search(ham_metin):
 68.                                         sayac_sayfa +=  1
 69.                                 else:
 70.                                         devami_var = False
 71.                         else:
 72.                                 sayac_hata +=  1
 73.  
 74.                 if sayac_hata == AZAMI_HATA_SINIRI:
 75.                         devami_var = False
 76.                         print '>>>>> hata (veriye erişilemiyor) : ', harf, sayac_sayfa
 77.  
 78.         return ham_liste
 79.  
 80.  
 81.  
 82. # ---------------------------------------------------------------
 83. # kelime katarini, listeye ceviren fonksiyon
 84. def kelime_listesini_duzenle(kelime_listesi):
 85.         kelime_listesi = ' </b>  </td>' + kelime_listesi + '<td>  <b> '
 86.         kelime_listesi = re.sub('</tr><tr>','',kelime_listesi)
 87.         kelime_listesi = re.split(' </b>  </td><td>  <b> ', kelime_listesi)
 88.  
 89.         return kelime_listesi
 90.  
 91.  
 92.  
 93. # ---------------------------------------------------------------
 94. # kelime listesini, bir dosyaya kaydeden fonksiyon
 95. def kelime_listesini_kaydet(dosya_adi, kelime_listesi):
 96.         dosya = open(dosya_adi, 'a')
 97.  
 98.         for kelime in kelime_listesi:
 99.                 dosya.write(kelime.strip() + '\n')
 100.        
 101.         dosya.close()
 102.  
 103.  
 104.  
 105. # ---------------------------------------------------------------
 106. # sozluk verisini siteden alan fonksiyon
 107. def sozluk_verisini_siteden_al(site, kelime):
 108.         AZAMI_HATA_SINIRI       = 5
 109.         sayac_hata            = 0
 110.         devam_mi                = True
 111.         ham_metin              = ""
 112.         sablon_veri_kontrol_1   = re.compile("Microsoft Visual Studio 6.0")
 113.         sablon_veri_kontrol_2   = re.compile("sözü bulunamadı.</font></p>")
 114.  
 115.         parametre       = '?kelime=' + urllib.quote(kelime)
 116.         istek      = urllib2.Request(site + parametre)
 117.        
 118.         while devam_mi:
 119.                 try:
 120.                         bag     = urllib2.urlopen(istek)
 121.                 except IOError:
 122.                         sayac_hata += 1
 123.                 else:
 124.                         ham_metin = bag.read()
 125.                         bag.close
 126.  
 127.                         if sablon_veri_kontrol_1.search(ham_metin):
 128.                                 devam_mi = False
 129.                                
 130.                                 if sablon_veri_kontrol_2.search(ham_metin):
 131.                                         ham_metin = ""
 132.                         else:
 133.                                 ham_metin = ""
 134.                                 sayac_hata += 1
 135.  
 136.                 if sayac_hata == AZAMI_HATA_SINIRI:
 137.                         devam_mi = False
 138.                         print '>>>>> hata (kelime verisine erişilemiyor) : ', kelime
 139.  
 140.         return ham_metin
 141.  
 142.  
 143.  
 144.  
 145. # --------------------------------------------------------------
 146. # kaydedilecek veri icindeki bazi karakterleri degistirir
 147. def bicimlendirme_karakter_donustur(veri):
 148.         veri = re.sub('>','&gt;',veri)
 149.         veri = re.sub('<','&lt;',veri)
 150.  
 151.         return veri
 152.  
 153.  
 154.  
 155. # ---------------------------------------------------------------
 156. # html sayfadan ilgili kismi koparir
 157. def bicimlendirme_001(veri, kelime):
 158.         sablon = re.compile("(<P ALIGN=center>.*<STRONG> <FONT color=crimson><STRONG><FONT color=DarkBlue></FONT></STRONG>.*)<HR>.*<P align=center><STRONG><FONT color=Red>", re.DOTALL | re.IGNORECASE)
 159.  
 160.         gruplar = sablon.search(veri)
 161.         if gruplar:
 162.                 return gruplar.group(1)
 163.         else:
 164.                 return ""
 165.  
 166.  
 167.  
 168. # ---------------------------------------------------------------
 169. # ilgili kisimdan, gereksiz bosluklari atar
 170. def bicimlendirme_002(veri, kelime):
 171.         ham_metin       = ""
 172.  
 173.         veri        = re.sub('(?<=<FONT)\s*\n\s*',' ',veri)
 174.         veri        = re.split('\n', veri)
 175.        
 176.         for satir in veri:
 177.                 satir = re.sub('(?:<TR>)|(?:</TR>)|(?:&nbsp;)|(?:<P>)|(?:</P>)','',satir)
 178.                 satir = re.sub('(?:\s*$)|(?:^\s*)','',satir)
 179.  
 180.                 if len(satir):
 181.                         ham_metin += satir + '\n'
 182.                
 183.         return ham_metin
 184.  
 185.  
 186.  
 187. # ---------------------------------------------------------------
 188. # ilgili kismi, bolumlere ayirir
 189. def bicimlendirme_003(veri, kelime, imla_eki):
 190.         ham_metin              = '\t\t<kelime>' + kelime + '</kelime>\n'
 191.         veri            = re.split('\n', veri)
 192.         tag_grup                = False
 193.         tag_atasozu          = False
 194.         tag_birlesik        = False
 195.         sablon_grup_ID    = re.compile('^<STRONG> <FONT color=crimson><STRONG><FONT color=DarkBlue></FONT></STRONG> (.*)$', re.IGNORECASE)
 196.         sablon_grup_bilgi       = re.compile('^<I><STRONG><FONT color=mediumblue><I>(.*)</I>', re.IGNORECASE)
 197.         sablon_grup_anlam       = re.compile('^<TD><B><FONT color=orangered>.*</FONT></B>(.*)</TD>', re.IGNORECASE)
 198.         sablon_imla_eki  = re.compile('<STRONG><FONT color=DarkBlue>(.*)</FONT></STRONG>', re.IGNORECASE)
 199.         sablon_bilgi        = re.compile('^<I>(.*)</I>', re.IGNORECASE)
 200.         sablon_ornek        = re.compile('^(.*):<BR>', re.IGNORECASE)
 201.         sablon_ornek_metin      = re.compile('<BR><I>"(.*?)"- </I>', re.IGNORECASE)
 202.         sablon_ornek_kaynak     = re.compile('<FONT COLOR=#3399ff SIZE=2>(.*?)</FONT>', re.IGNORECASE)
 203.         sablon_atasozu    = re.compile('^<STRONG><FONT color=Red.*Atasözü, deyim ve birleşik fiiller', re.IGNORECASE)
 204.         sablon_birlesik  = re.compile('^<P align=center><FONT color=Red.*Birleşik Sözler', re.IGNORECASE)
 205.         sablon_soz_1        = re.compile('^<TD ><A HREF="sozbul\.ASP\?Kelime=(.*)(?: ><FONT)', re.IGNORECASE)
 206.         sablon_soz_2        = re.compile('^(.*)&EskiSoz=', re.IGNORECASE)
 207.         sablon_soz_3        = re.compile('sözünü bulmak istediyseniz üzerini tıklayınız.', re.IGNORECASE)
 208.         sablon_soz_4        = re.compile('(.*)"$', re.IGNORECASE)
 209.        
 210.         for satir in veri:
 211.                 if sablon_grup_ID.search(satir):
 212.                         if tag_atasozu:
 213.                                 tag_atasozu = False
 214.                                 ham_metin += '\t\t\t</grup_atasozu_deyim_birlesikfiil>\n'
 215.                                
 216.                         if tag_birlesik:
 217.                                 tag_birlesik = False
 218.                                 ham_metin += '\t\t\t</grup_birlesiksoz>\n'
 219.                                
 220.                         if tag_grup:
 221.                                 ham_metin += '\t\t</grup>\n'
 222.                         tag_grup = True
 223.                         ham_metin += '\t\t<grup>\n'
 224.                         if sablon_imla_eki.search(sablon_grup_ID.search(satir).group(1)):
 225.                                 ham_metin += '\t\t\t<grup_ID>'
 226.                                 ham_metin += re.search('(.*)<STRONG>', sablon_grup_ID.search(satir).group(1)).group(1).strip()
 227.                                 ham_metin += '</grup_ID>\n'
 228.                                 ham_metin += '\t\t\t<grup_imla>'
 229.                                 ham_metin += sablon_imla_eki.search(sablon_grup_ID.search(satir).group(1)).group(1).strip()
 230.                                 ham_metin += '</grup_imla>\n'
 231.                         else:
 232.                                 ham_metin += '\t\t\t<grup_ID>'
 233.                                 ham_metin += sablon_grup_ID.search(satir).group(1).strip()
 234.                                 ham_metin += '</grup_ID>\n'
 235.                 elif sablon_grup_bilgi.search(satir):
 236.                         ham_metin += '\t\t\t<grup_bilgi>' + sablon_grup_bilgi.search(satir).group(1).strip() + '</grup_bilgi>\n'
 237.                 elif sablon_grup_anlam.search(satir):
 238.                         if sablon_ornek.search(sablon_grup_anlam.search(satir).group(1)):
 239.                                 anlam = sablon_ornek.search(sablon_grup_anlam.search(satir).group(1)).group(1)
 240.                         else:
 241.                                 anlam = sablon_grup_anlam.search(satir).group(1)
 242.                        
 243.                         if sablon_bilgi.search(anlam):
 244.                                 bilgi = sablon_bilgi.search(anlam).group(1)
 245.                                 ham_metin += '\t\t\t<grup_anlam>\n'
 246.                                 ham_metin += '\t\t\t\t<bilgi>'
 247.                                 ham_metin += bilgi.strip()
 248.                                 ham_metin += '</bilgi>\n'
 249.                                 bilgi = re.sub('[\(\)]','.',bilgi)
 250.                                 ham_metin += '\t\t\t\t<anlam>'
 251.                                 ham_metin += bicimlendirme_karakter_donustur(re.search(bilgi + '</I>(.*)',anlam).group(1)).strip()
 252.                                 ham_metin += '</anlam>\n'
 253.                         else:
 254.                                 ham_metin += '\t\t\t<grup_anlam>\n'
 255.                                 ham_metin += '\t\t\t\t<anlam>'
 256.                                 ham_metin += bicimlendirme_karakter_donustur(anlam).strip()
 257.                                 ham_metin += '</anlam>\n'
 258.                                
 259.                         if sablon_ornek_metin.search(satir):
 260.                                 ham_metin += '\t\t\t\t<ornek>\n'
 261.                                 ham_metin += '\t\t\t\t\t<ornek_metin>'
 262.                                 ham_metin += sablon_ornek_metin.search(satir).group(1).strip()
 263.                                 ham_metin += '</ornek_metin>\n'
 264.  
 265.                                 if sablon_ornek_kaynak.search(satir):
 266.                                         ham_metin += '\t\t\t\t\t<ornek_kaynak>'
 267.                                         ham_metin += sablon_ornek_kaynak.search(satir).group(1).strip()
 268.                                         ham_metin += '</ornek_kaynak>\n'
 269.                                
 270.                                 ham_metin += '\t\t\t\t</ornek>\n'
 271.                        
 272.                         ham_metin += '\t\t\t</grup_anlam>\n'
 273.                 elif sablon_atasozu.search(satir):
 274.                         tag_atasozu = True
 275.                         ham_metin += '\t\t\t<grup_atasozu_deyim_birlesikfiil>\n'
 276.                 elif sablon_birlesik.search(satir):
 277.                         if tag_atasozu:
 278.                                 tag_atasozu = False
 279.                                 ham_metin += '\t\t\t</grup_atasozu_deyim_birlesikfiil>\n'
 280.  
 281.                         tag_birlesik = True
 282.                         ham_metin += '\t\t\t<grup_birlesiksoz>\n'
 283.                 elif sablon_soz_1.search(satir) and not sablon_soz_3.search(satir):
 284.                         soz = sablon_soz_1.search(satir).group(1)
 285.  
 286.                         if sablon_soz_4.search(soz):
 287.                                 soz = sablon_soz_4.search(soz).group(1)
 288.  
 289.                         if sablon_soz_2.search(soz):
 290.                                 ham_metin += '\t\t\t\t<soz>' + sablon_soz_2.search(soz).group(1).strip() + '</soz>\n'
 291.                         else:
 292.                                 ham_metin += '\t\t\t\t<soz>' + soz.strip() + '</soz>\n'
 293.  
 294.         if tag_atasozu:
 295.                 ham_metin += '\t\t\t</grup_atasozu_deyim_birlesikfiil>\n'
 296.         elif tag_birlesik:
 297.                 ham_metin += '\t\t\t</grup_birlesiksoz>\n'
 298.                
 299.         if tag_grup:
 300.                 ham_metin += '\t\t</grup>\n'
 301.                
 302.         return ham_metin
 303.  
 304.  
 305.  
 306. # ---------------------------------------------------------------
 307. # sozluk verisini, uygun bicime cevirir
 308. def sozluk_verisini_duzenle(veri, kelime, imla_eki):
 309.         sozluk_kaydi        = ""
 310.        
 311.         if len(veri):
 312.                 veri = bicimlendirme_001(veri, kelime)
 313.                 veri = bicimlendirme_002(veri, kelime)
 314.                 veri = bicimlendirme_003(veri, kelime, imla_eki)
 315.                
 316.                 sozluk_kaydi += '\t<kayit>\n'
 317.                 sozluk_kaydi += veri
 318.                 sozluk_kaydi += '\t</kayit>\n'
 319.        
 320.         return sozluk_kaydi
 321.        
 322.  
 323.  
 324. # ---------------------------------------------------------------
 325. # verilen kelime icin sozluge kaydedilecek veriyi hazirlar
 326. def sozluk_kaydini_hazirla(site, kelime, imla_eki):
 327.         sozluk_kaydi = sozluk_verisini_siteden_al(site, kelime)
 328.         sozluk_kaydi = sozluk_verisini_duzenle(sozluk_kaydi, kelime, imla_eki)
 329.        
 330.         return sozluk_kaydi
 331.  
 332.  
 333.  
 334. # ---------------------------------------------------------------
 335. # hazirlanan sozluk kaydini dosyaya kaydeder
 336. def sozluk_kaydini_dosyaya_kaydet(dosya_adi, kayit):
 337.         if len(kayit):
 338.                 dosya = open(dosya_adi, 'a')
 339.                 dosya.write(kayit)
 340.                 dosya.close()
 341.  
 342.  
 343.  
 344. # ---------------------------------------------------------------
 345. # sozluk dosyasinin baslangic bolumunu olusturan fonksiyon
 346. def sozluk_baslangic_kaydini_olustur(dosya_adi):
 347.         veri = '<?xml version="1.0" encoding="windows-1254"?>\n'
 348.         veri += '<sozluk>\n'
 349.        
 350.         dosya = open(dosya_adi, 'w')
 351.         dosya.write(veri)
 352.         dosya.close()
 353.  
 354.  
 355.  
 356. # ---------------------------------------------------------------
 357. # sozluk dosyasinin bitis bolumunu olusturan fonksiyon
 358. def sozluk_bitis_kaydini_olustur(dosya_adi):
 359.         veri = '</sozluk>'
 360.  
 361.         dosya = open(dosya_adi, 'a')
 362.         dosya.write(veri)
 363.         dosya.close()
 364.  
 365.  
 366.  
 367. # ---------------------------------------------------------------
 368. # sozlugu olusturan fonksiyon
 369. def sozlugu_olustur(site, dosya_sozluk, dosya_kilavuz):
 370.         sablon_kelime      = re.compile("([^,(\n]*)(.*)")
 371.         bir_onceki_kelime       = ""
 372.         dosya         = open(dosya_kilavuz, 'r')
 373.         sozluk_baslangic_kaydini_olustur(dosya_sozluk)
 374.        
 375.         for satir in dosya:
 376.                 if len(satir) > 1:
 377.                         gruplar = sablon_kelime.search(satir)
 378.                         if gruplar:
 379.                                 if bir_onceki_kelime.lower() != gruplar.group(1).strip().lower():
 380.                                         bir_onceki_kelime = gruplar.group(1).strip()
 381.                                         sozluk_kaydi = sozluk_kaydini_hazirla(site, gruplar.group(1).strip(), gruplar.group(2).strip())
 382.                                         sozluk_kaydini_dosyaya_kaydet(dosya_sozluk, sozluk_kaydi)
 383.                                         print bir_onceki_kelime
 384.                                 else:
 385.                                         print '>>>>> bilgi (kelime tekrarı) : ', satir.strip()
 386.                         else:
 387.                                 print '>>>>> hata (kelime tesbit edilemedi) : ', satir.strip()
 388.        
 389.         sozluk_bitis_kaydini_olustur(dosya_sozluk)
 390.         dosya.close()
 391.  
 392.        
 393.  
 394.  
 395.  
 396. # ---------------------------------------------------------------
 397. # ana bolum
 398.  
 399. for harf in ALFABE:
 400.         #dosya isimleri
 401.         dosya_kilavuz   = DOSYA_KILAVUZ + '_' + harf + '.txt'
 402.         dosya_sozluk    = DOSYA_SOZLUK + '_' + harf + '.xml'
 403.  
 404.         # imla kilavuzu bolumu
 405.         kilavuz_dosyasini_hazirla(dosya_kilavuz)
 406.         kelime_listesi = kelime_listesini_al(SITE_KILAVUZ, harf)
 407.         kelime_listesi = kelime_listesini_duzenle(kelime_listesi)
 408.         kelime_listesini_kaydet(dosya_kilavuz, kelime_listesi)
 409.  
 410.         # sozluk bolumu
 411.         sozlugu_olustur(SITE_SOZLUK, dosya_sozluk, dosya_kilavuz)

advertising

ポストを更新

このポストは更新できる、または、新しいポストを作成

You may also comment on this post.

ペーストの更新
ポストの詳細 (随意)

注目: ペーストのコンテントだけで必要ですが、以下の情報は便利かも知れません。

名前/タイトルを保存する?

(スペースで切る, 随意)Please note that information posted here will not expire by default. If you do not want it to expire, please set the expiry time above. If it is set to expire, web search engines will not be allowed to index it prior to it expiring. Items that are not marked to expire will be indexable by search engines. Be careful with your passwords. All illegal activities will be reported and any information will be handed over to the authorities, so be good.

comments powered by Disqus
worth-right